Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρία μας «AST BOOKS Ι.Κ.Ε.» με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 121033901000 και διακριτικό τίτλο “AST BOOKS” και οι ιστότοποί της (https://astbooks.gr, https://taxpress.gr, https://e-shop.astbooks.gr) λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016/Ε.Ε. για την προστασία και την ελεύθερη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων και τη σχετική εθνική και διεθνή νομοθεσία. Η Εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση … Continue reading Πολιτική Απορρήτου