Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ-ν.4172/2013) Δίτομο 2023

45.00

Περιγραφή

Ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ-ν.4172/2013)» της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους, συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση:

 • γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ [τελευταία ενημέρωση με την απόφαση Α.1027/2023 (δημοσίευση 3.3.2023)
 • περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση του ν.5024/2023 (ΦΕΚ Α’ 41/24.2.2023).
 • περιέχει περισσότερα από 400 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου.

Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:

 • το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα
 • ιστορικό όλων των τροποποιήσεων
 • πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων
 • ανάλυση με πλούσια θεματολογία
 • παραδείγματα
 • αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα

Ειδικότερα:

Με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του ΚΦΕ ορίζονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής.

Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 10-43Α) ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθρα 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρα 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43Α).

Με το τρίτο μέρος (άρθρα 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρα 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθρα 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθρα 58).

Με το τέταρτο μέρος (άρθρα 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει δύο κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθρα 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθρα 61-64).

Με το πέμπτο μέρος (άρθρα 65-66Β), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με το έκτος μέρος (άρθρα 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου.

Με το έβδομο μέρος (άρθρα 71Α-71Η) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με φορολογικά κίνητρα.

Τέλος, µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN SET: 978-618-209-043-5

Σελ. 2271

Λεπτομέρειες

34.1 Προσαύξηση φορολογητέου εισοδήματος με τη διαφορά λόγω αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ η διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη και του τεκμαρτού εισοδήματος των άρθρων 31 και 32, όπως η διαφορά αυτή αναμορφώνεται ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 αυτού του άρθρου, φορολογείται κατά περίπτωση με:

α) την παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ[1] εφόσον:

 • ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή
 • το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή
 • δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή
 • έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 €

 

β) την παρ. 1 του άρθρου 29 του ΚΦΕ[2] εφόσον:

 • ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή
 • το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

γ) την παρ. 3 του άρθρου 29 του ΚΦΕ[3] εφόσον:

 • ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή
 • το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.

 

δ) την παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ[4] εφόσον:

 • ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ το κρινόμενο φορολογικό έτος.

 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι αν ο φορολογούμενος:

 • αποκτά εισόδημα από περισσότερες της μίας κατηγορίας εισοδήματος και
 • υπάρχει ισότητα μεταξύ τους

τότε η διαφορά μεταξύ συνολικού εισοδήματος και αντικειμενικών δαπανών απόκτησης και διαβίωσης φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ.

(σχετ. ΠΟΛ.1076/2015)

Προσοχή!

 

Φορολογικά έτη 2014, 2015:

Με την παρ. 36 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 διευκρινίστηκε πως:

·        όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 & 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 € και

·        το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500,00 €

·        και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα,

το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου 15.

·        Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 €, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

Σημείωση:. Η ανωτέρω προσθήκη πραγματοποιήθηκε στις 16.6.2015 με ισχύ από 1.1.2014. Με το έγγραφο ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ 2015, δόθηκαν οδηγίες για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην περίπτωση που οι αρχικές δηλώσεις αυτής της περίπτωσης είχαν υποβληθεί πριν από τις 16.6.2015. Το συγκεκριμένο έγγραφο μπορεί ο αναγνώστης να το δει στο τέλος το θέματος.

 

Φορολογικά έτη 2016, 2017:

Με την παρ. 35.Α. του άρθρου 72 ορίζεται ότι όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

 

Φορολογικό έτος 2018 και επόμενα[5]

 

Παράδειγμα 1:

Έστω, φυσικό πρόσωπο άγαμο χωρίς τέκνα, αποκτά τα κάτωθι εισοδήματα:

Εισόδημα από μισθωτή εργασία 9.000,00 €
Σύνολο πραγματικών εισοδημάτων 9.000,00 €

 

Ωστόσο, το τεκμαρτό εισόδημα βάσει της δήλωσης και των στοιχείων του Πίνακα 5 ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00 €.

Δεδομένου ότι λόγω της διαφοράς τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος προκύπτει επιπλέον εισόδημα 4.000,00 €, ο φόρος που θα καταβάλει προκύπτει ως εξής:

Πηγή

εισοδήματος

Τρόπος

 φορολογίας

Φορολογητέο

 εισόδημα

Φόρος
Μισθωτή

εργασία

Κλίμακα άρθρου 15 με έκπτωση φόρου του άρθρου 16 9.000,00 + 4.000,00 = 13.000,00 €  

Φόρος: (10.000,00 x 9%) + (3.000,00 x 22%) = 900,00 + 660,00 = 1.560,00 €

 

Φόρος μετά τη μείωση: 1.560,00 – (777,00 – 20,00)(*) = 803,00 €

 

Διαφορά

τεκμαρτού

εισοδήματος (4.000,00 €)

Κλίμακα άρθρου 15 με έκπτωση φόρου του άρθρου 16, αφού έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία (άρθρο 34 παρ.1α’)
Σύνολο φόρου 803,00 €

 

(*)Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Άρα η μείωση φόρου των 777,00 € μειώνεται ως εξής: [(13.000,00 – 12.000,00) / 1.000,00] x 20,00 = 20,00 €.

 

Παράδειγμα 2:

Έστω, φυσικό πρόσωπο άγαμο χωρίς τέκνα, αποκτά τα κάτωθι εισοδήματα:

Εισόδημα από μισθωτή εργασία 9.000,00 €
Κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία)

[1.000,00 – (1.000,00 x 5%)

950,00 €
Επιχειρηματική δραστηριότητα 2.000,00 €
Σύνολο πραγματικών εισοδημάτων 11.950,00 €

 

Ωστόσο, το τεκμαρτό εισόδημα βάσει της δήλωσης και των στοιχείων του Πίνακα 5 ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 €.

Δεδομένου ότι λόγω της διαφοράς τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος προκύπτει επιπλέον εισόδημα 6.050,00 €, ο φόρος που θα καταβάλει προκύπτει ως εξής:

 

Πηγή

εισοδήματος

Τρόπος

φορολογίας

Φορολογητέο

εισόδημα

Φόρος
Μισθωτή

εργασία

Κλίμακα άρθρου 15 με έκπτωση φόρου του άρθρου 16 9.000,00 + 6.050,00 = 15.050,00 €  

Φόρος: (10.000,00 x 9%) + (5.050,00 x 22%) = 900,00 + 1.111,00 = 2.011,00 €

 

Φόρος μετά τη μείωση: 2.011,00 – (777,00 – 61,00)(*) = 1.295,00 €

 

Διαφορά

τεκμαρτού

εισοδήματος (6.000,00 €)

Κλίμακα άρθρου 15 με έκπτωση φόρου του άρθρου 16, αφού το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων προκύπτει από μισθωτή εργασία ή / και συντάξεις (άρθρο 34 παρ.1α’)
Κεφάλαιο

(ακίνητη περιουσία)

Κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40 1.000,00 – (1.000,00 x 5%) = 1.000,00 – 50,00 = 950,00  950,00 x 15% = 142,50 
Επιχειρηματική δραστηριότητα Κλίμακα άρθρου 15 χωρίς έκπτωση φόρου του άρθρου 16 2.000,00 €  

2.000,00 x 10% = 200,00 €

 

Πλέον προκ/λή φόρου 110,00 €(**)

Σύνολο φόρου 1.747,50 €

 

(*)Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Άρα η μείωση φόρου των 777,00 € μειώνεται ως εξής: [(15.050,00 – 12.000,00) / 1.000,00] x 20,00 = 61,00 €.

(**)Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον ΚΦΔ βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

 

Παράδειγμα 3:

Έστω, φυσικό πρόσωπο άγαμο χωρίς τέκνα, αποκτά τα κάτωθι εισοδήματα:

Σύνολο πραγματικών εισοδημάτων 0,00 €

 

Ωστόσο, το τεκμαρτό εισόδημα βάσει της δήλωσης και των στοιχείων του Πίνακα 5 ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €.

Δεδομένου ότι λόγω της διαφοράς τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος προκύπτει επιπλέον εισόδημα 20.000,00 €, ο φόρος που θα καταβάλει προκύπτει ως εξής:

Πηγή

εισοδήματος

Τρόπος

φορολογίας

Φορολογητέο

εισόδημα

Φόρος
Διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος (20.000,00 €) Κλίμακα άρθρου 15 με έκπτωση φόρου του άρθρου 16, αφού δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία (άρθρο 34 παρ.1α’) 20.000,00 €  

Φόρος: (10.000,00 x 9%) + (10.000,00 x 22%) = 900,00 + 2.200,00 = 3.100,00 €

 

Φόρος μετά τη μείωση: 3.100,00 – (777,00 – 160,00)(*) = 2.483,00 €

 

Σύνολο φόρου 2.483,00 €

 

(*)Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Άρα η μείωση φόρου των 777,00 € μειώνεται ως εξής: [(20.000,00 – 12.000,00) / 1.000,00] x 20,00 = 160,00 €.

 

Παράδειγμα 4:

Έστω, φυσικό πρόσωπο άγαμο χωρίς τέκνα, αποκτά τα κάτωθι εισοδήματα:

Κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία)

[5.000,00 – (5.000,00 x 5%)

4.750,00 €
Υπεραξία (μεταβίβαση τίτλων άρθρου 42) 3.000,00 €
Σύνολο πραγματικών εισοδημάτων 7.750,00 €

 

Ωστόσο, το τεκμαρτό εισόδημα βάσει της δήλωσης και των στοιχείων του Πίνακα 5 ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 €.

 

Δεδομένου ότι λόγω της διαφοράς τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος προκύπτει επιπλέον εισόδημα 750,00 €, ο φόρος που θα καταβάλει προκύπτει ως εξής:

Πηγή

εισοδήματος

Τρόπος

φορολογίας

Φορολογητέο

εισόδημα

Φόρος
Διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος (750,00 €) Κλίμακα άρθρου 15 με έκπτωση φόρου του άρθρου 16, εφόσον έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500,00 € (άρθρο 34 παρ.1α’) 750,00 € Φόρος: (750,00 x 9%) = 67,50 €

 

Φόρος μετά τη μείωση: 67,50 – 67,50 = 0,00 €

Κεφάλαιο

(ακίνητη περιουσία)

Κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40 [5.000,00 – (5.000,00 x 5%) =

4.750,00 

Φόρος: 4.750,00 x 15% = 712,50 €
Υπεραξία (μεταβίβαση τίτλων άρθρου 42) Συντελεστής του άρθρου 43 1.000,00 € 1.000,00 x 15% = 150,00 €
Σύνολο φόρου 862,50 €

 

 

Παράδειγμα 5:

Έστω, φυσικό πρόσωπο άγαμο χωρίς τέκνα, αποκτά τα κάτωθι εισοδήματα:

Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα 7.000,00 €
Σύνολο πραγματικών εισοδημάτων 7.000,00 €

 

Ωστόσο, το τεκμαρτό εισόδημα βάσει της δήλωσης και των στοιχείων του Πίνακα 5 ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 €.

Δεδομένου ότι λόγω της διαφοράς τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος προκύπτει επιπλέον εισόδημα 4.000,00 €, ο φόρος που θα καταβάλει προκύπτει ως εξής:

 

Πηγή

εισοδήματος

Τρόπος

φορολογίας

Φορολογητέο

εισόδημα

Φόρος
Επιχειρηματική δραστηριότητα Κλίμακα άρθρου 15 χωρίς έκπτωση φόρου του άρθρου 16, εφόσον έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα 7.000,00 + 4.000,00 = 11.000,00 €  

Φόρος: (10.000,00 x 9%) + (1.000,00 x 22%) = 900,00 + 220,00 = 1.120,00 €

 

Πλέον προκ/λή φόρου 616,00 €(**)

Διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος (4.000,00 €) Κλίμακα άρθρου 15 χωρίς έκπτωση φόρου του άρθρου 16, εφόσον έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 34 παρ.1β’)
Σύνολο φόρου 1.736,00 €

 

(*)Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον ΚΦΔ βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Στις περιπτώσεις όμως φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (θετικό ή αρνητικό) αν φορολογηθούν βάσει τεκμαρτού εισοδήματος με τους φορολογικούς συντελεστές του άρθρου 29 (περ. β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 34), επιβάλλεται προκαταβολή για όλο το εισόδημα που φορολογήθηκε με το άρθρο 29.

 

Παράδειγμα 6:

Έστω, φυσικό πρόσωπο άγαμο χωρίς τέκνα, αποκτά τα κάτωθι εισοδήματα:

 

Εισόδημα από μισθωτή εργασία 3.000,00 €
Κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία)

[5.000,00 – (5.000,00 x 5%)

4.750,00 €
Επιχειρηματική δραστηριότητα 8.000,00 €
Σύνολο πραγματικών εισοδημάτων 15.750,00 €