Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.) 2023

63.00

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικό «Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.), ούτως ώστε εύκολα και γρήγορα να επιτυγχάνεται η ανεύρεση των κωδικών της ειδικότητας του ασφαλισμένου και του πακέτου της ασφαλιστικής του κάλυψης (ΚΠΚ), οι οποίοι συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ). Η επικαιροποίηση έχει γίνει με τον πιο πρόσφατο οδηγό του ΕΦΚΑ (σ.σ.28.1.2021) και τις εγκύκλιους του ΕΦΚΑ 31/2020, 8,2021, 1/2023, 7/2023.

Προκειμένου για την ευχερή κατανόηση και χρήση του παρόντος οδηγού, στο Μέρος Α’ η καταγραφή έχει γίνει με αλφαβητική σειρά ανάλογα με τον ΚΑΔ. Ακόμη, περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας για τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ) με τους συντελεστής ασφάλισης για εργαζόμενο και εργοδότη καθώς και πίνακας με τις ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης. Ακόμη, περιλαμβάνεται ευρετήριο ανά Α/Α ΚΑΔ προκειμένου εύκολα ο αναγνώστης να εντοπίζει τη σελίδα με τις ειδικότητες που συνδέονται σε κάθε ΚΑΔ.

Στο Μέρος Β’ του βιβλίου περιλαμβάνεται ο ΟΣΥΚ Δημοσίου (ενημ. 07.12.2022) (Δημόσιος τομέας, Βουλή, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και β’, ΝΠΔΔ ΟΤΑ, ειδικά μισθολόγια, επικουρική ασφάλιση, υγειονομική ασφάλιση, πρόνοια, συνεισπραττόμενες εισφορές.

Στο Μέρος Γ’ περιλαμβάνονται εγκύκλιοι και χρήσιμοι πίνακες σχετικά με το ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) για τον ιδιωτικό τομέα, το Δημόσιο, τη μαθητεία, ξεναγούς, οικοδομοτεχνικά έργα, έμμισθους δικηγόρους και μηχανικούς, κ.λπ. Υπενθυμίζεται ότι συστάθηκε με τον ν.4826/2021 και αποτελεί μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σταδιακά πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση.

Τέλος, στο Παράρτημα παρατίθενται οι εξής εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ σχετικά με τα εξής::

  • Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Α.Ε.
  • Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ αμειβόμενων με τίτλο κτήσης
  • Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του ΟΣΥΚ ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης
  • ΑΠΔ και ΤΕΚΑ ξεναγών

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN: 978-618-209-065-7

Σελ. 1046

Λεπτομέρειες

Ταμίες πολυδυνάμων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ 421190 107
Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών 311400 101
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 311500 103
Τεχνολόγοι Τροφιμολόγοι – υγειονολόγοι, ελεγκτές τροφίμων 322230 103
Υποδηματοποιοί (Συναρμολογητές, χειριστές διατρητικών μηχανών, κόπτες, ραφείς, γαζωτές, σιδηρωτές, γυαλοχαρταριστές, διαλογείς – διαχωριστές, επιδιορθωτές τσαγκάρηδες, εφαρμοστές, καθαριστές, καλτσαριστές, τακουνοθέτες, παντοφλάδες, καλφάδες, μοντελίστες προτυποποιοί, ξελουριστές, πετσοκόπτες, σανδαλοποιοί, κατασκευαστές σολών και φοντιών, συγκολλητές, στιλβωτές – φινιριστές – βαφείς, τελειωτές, αρβυλεργάτες (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) 788020 105
Φορτοεκφορτωτές γενικά 933010 105
Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 313200 103
Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης 885200 107
Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων 411300 103
Χειριστές μηχανών επεξεργασίας καφέ, καφεκόπτες, φρύκτες, αλεστές εφόσον η ιπποδύναμή των είναι άνω των 5 ίππων 864410 107
Χειριστές μηχανών επεξεργασίας καφέ, καφεκόπτες, φρύκτες, αλεστές εφόσον η ιπποδύναμή των είναι κάτω των 5 ίππων 864420 103
Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 424000 103
Χειριστές υπολογιστικών μηχανών 411400 103
Χημικοί μηχανικοί 229100 131
Ψυκτικοί, εγκαταστάτες, επισκευαστές και συντηρητές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων 743020 101

Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών (ΚΑΔ 5143)

Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί μηχανικοί συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον αυτές διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων 743010 105
Ακτινολογικών μηχανημάτων, χειριστές και βοηθοί 314310 105
Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.(ποσοτικής παραγωγής, εκτιμητές κόστους, μελέτης εργασιών κ.λπ.) 229910 131
Ανειδίκευτοι εργάτες 932030 105
Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) 413120 103
Αποθηκάριοι (χειρωνακτική εργασία) 413110 105
Ασκούμενοι φαρμακοποιοί σε φαρμακεία μη παρέχοντες εξηρτημένη εργασία 322840 158
Ασκούμενοι φαρμακοποιοί σε φαρμακεία παρέχοντες εξηρτημένη εργασία 322830 103
Βακτηριολόγοι 231120 131
Βιολόγοι 231130 103
Βιοχημικοί 231210 107
Βοηθοί κτηνιάτρων 322700 103
Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 343390 103
Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 343310 103
Βοηθοί οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 882410 108
Βοηθοί οδηγών αυτοκινήτων (συνοδηγοί) 882340 107
Βοηθοί Σερβιτόροι – Μπάρμαν – Ποτηριέρης – Τραπεζοκόμος κ.λπ. 515020 101
Βοηθοί φαρμακοποιών απασχολούμενοι εκτός χώρου παραγωγής ή παρασκευής 322820 103
Βοηθοί φαρμακοποιών απασχολούμενοι εντός χώρου παραγωγής ή παρασκευής 322810 107
Βοτανολόγοι 231150 101
Γεωπόνοι εκτός χώρου παραγωγής 231350 103
Γεωπόνοι εντός χώρου παραγωγής 231340 107
Γλυκερίνης παρασκευαστές, 816980 105
Γραμματείς – δακτυλογράφοι 411500 103
Διανομείς 915120 103
Ελεγκτές ασφάλειας, ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικής διαδικασίας 318210 103
Εργαζόμενοι στο χώρο χημείου που έχουν θεωρητική κατάρτιση με τους χημικούς, εργοδηγούς χημικούς 311682 107
Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια 727010 106
Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο 727020 102
Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 223100 131
Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών 223200 131
Ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές, φλογοκόπτες μετάλλων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) 732010 106
Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια και πτυχίο) 744010 105
Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια και πτυχίο) 744010 108
Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές, συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (χωρίς άδεια ή πτυχίο) 744020 101
Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές, συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (χωρίς άδεια ή πτυχίο) 744020 104
Θερμαστές υγρών καυσίμων με άδεια ή πτυχίο 817240 105
Θερμαστές υγρών καυσίμων χωρίς άδεια ή πτυχίο, βοηθός θερμαστή 817250 101
Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (πλην νυχτοφυλάκων) 915210 101
Ιατρικοί επισκέπτες 341530 103
Ιατροί – μικροβιολόγοι 232200 129
Ιατροί εν γένει 232100 129
Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) 913220 101
Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) 913210 105
Κηπουροί 614310 101
Κτηνίατροι 234000 129
Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 251100 103
Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) 343370 103
Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 419000 103
Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας – ψήστης 514010 105
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742021 219
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742022 223
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742031 218
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742032 222
Μηχανικοί μ.α.κ. (ποσοτικής παραγωγής, εκτιμητές του κόστους, μελέτης εργασιών, επιστήμονες κ.λπ.) εντός χώρου παραγωγής 229912 131
Μηχανολόγοι μηχανικοί 223300 131
Μυκητολόγοι 231140 131
Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις 323010 105
Νυχτοφύλακες 915220 105
Οδηγοί ασθενοφόρων 882260 107
Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) 882210 103
Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) 882310 107
Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 882400 108
Πακεταρίστες – συσκευαστές στο χώρο παραγωγής 932070 105
Παρασκευαστές πειραμάτων και αναλύσεων 311130 107
Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ 341510 103
Πρακτικοί μηχανικοί συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών χωρίς άδεια ή πτυχίο ή δίπλωμα, πρακτικοί μηχανικοί σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη κάτω των 40 ίππων 743060 101
Προσωπικό ασφαλισμένο ο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ από 01/06/08 933376 242
Προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ από 01/06/08 933374 241
Προσωπικό χημείων μη πτυχιούχοι 311610 103
Στενογράφοι και δακτυλογράφοι 411100 103
Συναρμολογητές – εφαρμοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 872100 103
Ταμίες 421110 103
Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών 313100 103
Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ. 724000 822
Τεχνίτες κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ειδών από φύλλα μετάλλων (ελασματουργοί – φανοποοί) 733000 105
Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστημών 321100 103
Τεχνολόγοι γεωπονίας εκτός χώρου παραγωγής 321240 103
Τεχνολόγοι γεωπονίας εντός χώρου παραγωγής 321230 107
Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι 311300 106
Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής 311330 101
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 311500 103
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής 311520 103
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής 311510 107
Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολόυμενοι εκτός χώρου χημείου 311120 103
Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολούμενοι εντός χώρου χημείου 311110 107
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 311600 103
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί εκτός εργοστασιακού χώρου 311640 103
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί εντός εργοστασιακού χώρου εντός χώρου παραγωγής 311631 107
Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων 726000 101
Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής 413200 103
Υπάλληλοι Φαρμακείων 516910 103
Υπομηχανικοί ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 311410 101
Φαρμακολόγοι ερευνητές 231220 129
Φαρμακοποιοί φαρμακοβιομηχανίας απασχολούμενοι στο χώρο παρασκευής ή παρασκευής 211340 129
Φαρμακοποιοί. 211320 129
Φαρμακοϋπάλληλοι απασχολούμενοι στο εμπόριο φαρμάκων ή φαρμακευτικών ειδών 516940 103
Φορτοεκφορτωτές γενικά 933010 105
Χειριστές αντιδραστήρων, αποστακτήρων, εξατμιστήρων, μετατροπέων χημικών εργασιών για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων 816420 107
Χειριστές γερανών και παρόμοιων μηχανημάτων 885100 107
Χειριστές διαχωρισμού, πρόσμειξης ή αραίωσης (παρασκευή) 816120 105
Χειριστές εγκαταστάσεων – μηχανημάτων βιολογικού καθαρισμού 817320 101
Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής – θερμικής επεξεργασίας 816200 105
Χειριστές εξοπλισμού κοκκοποίησης. 831070 107
Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης-μετακίνησης ειδών σε αποθήκες, εργοστάσια, σταθμούς, λιμάνια κ.λπ. 885210 107
Χειριστές μηχανών απασχολούμενοι στην παραγωγή – παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 831010 107
Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 411200 103
Χειριστές μηχανών παραγωγής και εγκαταστάσεων υγροποίησης αερίων 816940 105
Χειριστές μηχανών συσκευασίας 874070 101
Χειριστές μηχανών χημικών εργασιών 816170 105
Χειριστές υπολογιστικών μηχανών 411400 103
Χημικοί 211300 107
Χημικοί μηχανικοί, χημικής κατεργασίας βιομηχανικών προϊόντων 229110 131

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, κρέατος, προϊόντων κρέατος, ψάρια και θαλασσινά, αλκοολούχων και λοιπών ποτών, προϊόντων καπνού, ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, (ΚΑΔ 5131)

Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. 229900 131
Ανειδίκευτοι εργάτες 932030 101
Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) 413120 101
Αποθηκάριοι (χειρωνακτική εργασία) 413110 105
Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία 412100 101
Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 343390 101
Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 343310 101
Γαζωτές, κεντητές κ.π.α.ε. 785000 101
Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 231300 101
Γραμματείς – δακτυλογράφοι 411500 101
Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ., Διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας 122900 101
Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών 421410 101
Επισκευαστές αθλητικών ειδών και οργάνων 751030 101
Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο εντός του χώρου της ιχθυόσκαλας πλην του διευθυντή και διοικητικών υπαλλήλων αυτής 532070 105
Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια 727010 106
Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο 727020 102
Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και επισκευαστές, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 744080 101
Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (πλην νυχτοφυλάκων) 915210 101
Ιατροί εν γένει 232100 129
Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) 913220 101
Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) 913210 105
Κατασκευαστές και επισκευαστές ρολογιών και οργάνων ακρίβειας 751000 101
Κόπτες, Πωλητές κρεοπωλείων, ιχθυοπώλες κεντρικής αγοράς Αθηνών (οδού Αθηνάς) 532050 105
Κοσμηματοποιοί και τεχνίτες πολύτιμων μετάλλων 753000 101
Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 251100 101
Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) 343370 101
Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 419000 101
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742021 219
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742022 223
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742031 218
Μαθητές – Τεχνίτες σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 742032 222
Νυχτοφύλακες 915220 105
Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) 882210 101
Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 882400 106
Οπτομέτρες και οπτικοί 322400 101
Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ 341510 101
Προσωπικό ασφαλισμένο ο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ από 01/06/08 933376 242
Προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ από 01/06/08 933374 241
Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ 911160 133
Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου Θεσσαλονίκης ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ 911170 125
Πωλητές 532030 101
Πωλητές χονδρικής πωλήσεως οπωρολαχανικών και κρεάτων κεντρικής λαχαναγοράς Αθηνών (ΟΚΛΑ) που αναλαμβάνουν εργασία προ της 5.30΄πρωινής. 532060 105
Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κ.λπ.) 724010 822
Ταμίες 421110 101
Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών 311400 101
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 311500 101
Τεχνολόγοι Τροφιμολόγοι – υγειονολόγοι, ελεγκτές τροφίμων 322230 101
Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών 419007 101
Υπάλληλοι που απασχολούνται σε θαλάμους και προθαλάμους ψύξης κατεψυγμένων προϊόντων (κρεάτων, ψαριών κ.λπ.) 761060 105
Υποδηματοποιοί (Συναρμολογητές, χειριστές διατρητικών μηχανών, κόπτες, ραφείς, γαζωτές, σιδηρωτές, γυαλοχαρταριστές, διαλογείς – διαχωριστές, επιδιορθωτές τσαγκάρηδες, εφαρμοστές, καθαριστές, καλτσαριστές, τακουνοθέτες, παντοφλάδες, καλφάδες, μοντελίστες προτυποποιοί, ξελουριστές, πετσοκόπτες, σανδαλοποιοί, κατασκευαστές σολών και φοντιών, συγκολλητές, στιλβωτές – φινιριστές – βαφείς, τελειωτές, αρβυλεργάτες (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) 788020 105
Φορτοεκφορτωτές γενικά 933010 105
Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 313200 101
Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης 885200 105
Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων 411300 101
Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 424000 101
Χειριστές υπολογιστικών μηχανών 411400 101
Χημικοί μηχανικοί 229100 131
Ψυκτικοί, εγκαταστάτες, επισκευαστές και συντηρητές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων 743020 101

 

 

 

A.2 Ενεργοί Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ)

 

ΚΠΚ Περιγραφή ΚΠΚ Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο
001 ΥΠΑΛ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ, ΒΟΗΘ ΠΡΟΣΩΠ, ΜΗΧ/ΚΟΙ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝ ΑΜΟΙΒΗ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ) ΠΡΟΣΩΡ «Κ» ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/6/04-31/5/06 6,67 30,50 37,17
002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/6/2006-31/12/2006 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6,67 24,80 31,47
003 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2007-31/122007 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 001) 6,67 9,10 15,77
004 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (τ. Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ.) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 6,67 13,33 20,00
005 ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (τ. Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ.) 8,32 14,74 23,06
006 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚ ΥΠΑΛ ΔΙΚΗΓ ΝΟΜ ΣΥΜΒ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΕ ΑΕ-ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΩΣ 31/12/04 Ή ΑΠΟ 1/1/05 (ΙΣΧΥΕΙ 1/1/07-31/12/07) 6,67 22,67 29,34
007 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008-31/12/2008 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6,67 20,34 27,01
008 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2009-31/12/2009 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6,67 18,01 24,68
009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2010-31/12/2010 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 006) 6,67 15,67 22,34
010 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ τ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (τ. ΑΤΕ) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 6,67 13,33 20,00
012 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ «Κ» ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2012 ΜΕΧΡΙ 31.7.2015 9,00 15,00 24,00
013 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ «Κ» 011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2015 ΜΕΧΡΙ 31.7.2018 6,67 13,33 20,00
015 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τ. ΤΑΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 6,67 13,33 20,00
016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΣΕ ΕΛΤΑ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 6,67 13,33 20,00
017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΣΑΠ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 6,67 13,33 20,00
018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «Η ΕΘΝΙΚΗ» & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ τ. ΤΑΠΑΕ-Ε ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 6,67 13,33 20,00
020 ΑΣΦ/ΝΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ τ. ΤΣΠΕΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 6,67 13,33 20,00
021 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΒΑ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΜΕΧΡΙ 31/7/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1/8/08) 6,67 13,33 20,00
022 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ τ.ΤΑΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ “ΠΑΛΑΙΟΙ” ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ “Κ” ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2008 ΜΕΧΡΙ 31.12.2012) 6,67 13,33 20,00
023 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 2,00 2,00 4,00
024 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ. ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 2,00 2,00 4,00
025 ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) 0,29 0,00 0,29
026 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 0,40 0,40 0,80
027 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 1,00 0,00 1,00
028 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 4,00 3,00 7,00
029 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 3,00 6,00 9,00
030 τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ 6,67 13,33 20,00
031 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY τ. ΤΑ.Π.Ι.Τ. 1,00 1,00 2,00
036 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 1,50 1,50 3,00
037 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 2,00 1,00 3,00
038 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΕΚΤΑΚΤΟΙ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 3,75 5,00 8,75
039 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 3,00 3,00 6,00
041 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 3,00 6,00 9,00
042 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΙΤ 4,50 3,00 7,50
043 ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (30%) 5,20 3,90 9,10
044 ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (50%) 6,00 4,50 10,50
045 Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λπ.) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80 – ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ με ισχύ από 1/1/2017 – ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,08 24,08 43,16
046 Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λπ.) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80 – ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ με ισχύ από 1/1/2017 – ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – με επαγγελματικό κίνδυνο 19,33 25,33 44,66
047 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 2,00 0,00 2,00
048 Μισθωτοί – ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί ασφαλισμένοι στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., με ισχύ από 1/1/2017 – ΠΑΛΑΙΟΙ & ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,33 24,33 43,66
049 ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (70%) 6,80 5,10 11,90
050 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ τ.Ο.Γ.Α. ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/01/2017 10,87 19,29 30,16
051 ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤΤ / ΙΛΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 3,00 0,00 3,00
052 ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 3,50 0,00 3,50
053 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω (1,5%) 3,65 4,30 7,95
054 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω (1,5%) 1,90 0,25 2,15
058 Μισθωτοί – φαρμακοποιοί – ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ με ισχύ από 1/1/2017, ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, Κάτω της πενταετίας 10,08 21,49 31,57
060 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ τ. Ο.Γ.Α. Ν. 4251/2014 ΜΕ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2017 9,22 17,88 27,10
061 ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 4,00 3,00 7,00
062 ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΤΕΑΕΠ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 4,00 0,00 4,00
063 Δικηγόροι ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Α.Ν. απασχολούμενοι με Έμμισθη Εντολή, με ισχύ από 1/1/2017 16,47 21,13 37,60
064 Δικηγόροι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ -ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Α.Ν. απασχολούμενοι με Έμμισθη Εντολή, με ισχύ από 1/1/2017 12,22 21,88 34,10
070 Διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών, παρέχοντες εξαρτημένη εργασία, με ισχύ από 1/1/2017 15,75 24,81 40,56
071 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΗ, ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΘ 1/1/2017 12,22 20,88 33,10
072 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν.4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 14,22 22,88 37,10
073 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 11,67 18,33 30,00
074 Μισθωτοί συντάκτες και διοικητικοί υπάλληλοι Εντύπων και Περιοδικών Πανελλαδικά και Ανταποκριτές ξένου τύπου Φωτοειδησεογράφοι ή Φωτορεπόρτερ απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Β’ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) με ισχύ από 1/1/2017 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 17,87 22,29 40,16
075 Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση Διανομή και Πώληση Εντύπων οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Δ’ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Τ.Τ.Α. Θ.) και του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. Θ.) ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 17,87 22,29 40,16
076 ΠΡΟΝΟΙΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου) ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Μισθωτών τ. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. 2,00 2,00 4,00
077 ΠΡΟΝΟΙΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών Θεσσαλονίκης) ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Μισθωτών τ. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. 4,00 0,00 4,00
078 Μισθωτοί – Με επαγγελματικό κίνδυνο – ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί ασφαλισμένοι στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., με ισχύ από 1/1/2017 – ΠΑΛΑΙΟΙ & ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,33 25,33 44,66
079 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 12,07 18,58 30,65
080 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας και Επικουρικό 12,22 20,88 33,10
0801 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Επικουρικό με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 10,07 16,58 26,65
0802 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Επικουρικού με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 9,67 16,33 26,00
081 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας, Επικουρικό και Πρόνοια 16,22 20,88 37,10
0811 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα , Επικουρικό και Πρόνοια με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 14,07 16,58 30,65
0812 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης , Επικουρικού και Πρόνοια με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 13,67 16,33 30,00
082 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας και Πρόνοια 13,22 17,88 31,10
0821 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Πρόνοια με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 11,07 13,58 24,65
0822 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Πρόνοια με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 10,67 13,33 24,00
083 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθενείας 9,22 17,88 27,10
0831 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 7,07 13,58 20,65
0832 Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τον κλάδο Σύνταξης με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 6,67 13,33 20,00
084 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 11,22 19,88 31,10
088 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12,22 20,88 33,10
089 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6,67 13,33 20,00